CONstitution LAB

รัฐธรรมนูญ

เป็นเรื่องของทุกคน

รัฐธรรมนูญ

เป็นกติกาสูงสุดของประเทศ

กลุ่ม CONLAB - รัฐธรรมนูญก้าวหน้า ขอชวนทุกคนมาออกแบบรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของตัวเองได้ที่นี่

ชวนเพื่อนมาลองทำ

ออกแบบรัฐธรรมนูญ
ไม่ยากอย่างที่คิด!

ลองเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณสนใจ

เรื่องที่ 1: 🏛️ รัฐสภา
รัฐสภา
เรื่องที่ 2: 🕊️ สิทธิเสรีภาพ
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
เรื่องที่ 3: 🤝 รัฐบาล/นักการเมือง
รัฐบาลและคุณสมบัตินักการเมือง
เรื่องที่ 4: ⚖️ ศาล/องค์กรอิสระ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
เรื่องที่ 5: 🗳️ ระบบเลือกตั้ง
ระบบเลือกตั้ง
เรื่องที่ 6: ✊️ การกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจ
เรื่องที่ 7: 👑 สถาบันกษัตริย์
สถาบันกษัตริย์
เรื่องที่ 8: 📝 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

CONstitution LAB - ห้องออกแบบรัฐธรรมนูญ จะช่วยคุณออกแบบรัฐธรรมนูญได้อย่างไร?

1
ให้คุณตอบคำถาม 10 ข้อในแต่ละเรื่องตามความสนใจหรือแนวคิดของคุณ
2
CONstitution LAB จะแนะนำข้อเสนอรัฐธรรมนูญเบื้องต้นที่เหมาะสมกับคุณ
3
ลองเปรียบเทียบข้อเสนอเบื้องต้นของคุณกับตัวเลือกอื่น ๆ แล้วเลือกข้อเสนอที่ตรงกับแนวคิดของคุณมากที่สุด
4
อ่านสรุปข้อเสนอของคุณ และส่งให้ กลุ่ม CONLAB - รัฐธรรมนูญก้าวหน้า นำไปจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อร่าง "รัฐธรรมนูญก้าวหน้า" ต่อไป!

กลุ่ม CONLAB - รัฐธรรมนูญก้าวหน้า คือใคร?

กลุ่ม CONLAB - รัฐธรรมนูญก้าวหน้า ก่อตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและในที่สุดเกิดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ "ก้าวหน้า" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562

CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม CONLAB จึงได้จัดกิจกรรมออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมความคิดเห็น และขับเคลื่อนให้เกิดการสนทนาประเด็นทางรัฐธรรมนูญมากขึ้น

โดยมีการจัดทำเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายและแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของตัวเองได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า "รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของทุกคน" และ "การออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ยากอย่างที่คิด"

ลงทะเบียนรับข่าวสารกิจกรรม

รัฐธรรมนูญที่ “ก้าวหน้า” ต้องยึดอยู่บน 3 หลักการเสมอ

1 - เป็นกลางและเป็นธรรม

สร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มความคิดสามารถรณรงค์-แข่งขัน ได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แตกแยก

2 - สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากล

มีเนื้อหาที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และวางความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางการเมืองต่างๆ ให้มีความสอดคล้องระหว่างอำนาจและที่มา

3 - แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันหน้า ตั้งแต่วันนี้

ออกแบบโครงสร้างประเทศให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CONLABSOPPFOL CUPowered by Wevis